8 maart Chili : Vrouwenmars tegen conservatisme

raf Custers

Santiago de Chile - De avond voor 8 maart, de Internationale Dag Vrouwendag, trokken duizenden Chileense vrouwen, feministen, vakbondsmensen en studenten door de straten van de Chileense hoofdstad. Legale abortus was een opvallende eis : abortus moet legaal en in optimale geneeskundige omstandigheden kunnen. Studentenorganisaties waren voor het eerst co-organisator. De stoet eindigde in een park. De sprekers onderstreepten dat conservatieve groepen terugwillen naar vroeger : er valt nog veel puin te ruimen van de Pinochet-dictatuur in Chili.

(Alle foto's : Raf Custers)

De vakbonden zijn opvallend aanwezig, onder andere met werknemers van de call-centers

De kerk moet het ontgelden. In Chili legt ze de vrouwen aan banden.

Studentenleidster Melissa Sepulveda, voorzitster van de Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh). Voor het eerst organiseren de studenten mee de mars van de vrouwen in Santiago. 

Dit symbool blijft op vele gevels achter.

Een groep uit Venezuela dat door conservatieven onder vuur wordt genomen.

Plakkers van serigrafiasinstantaneas laten nog meer sporen na, naast het parcours.

Hèhè, al die onderschriftjes, bon hier komt er nog één : De zeer geanimeerde stoet baart opzien.

We hebben getwijfeld : pakken we een floue foto (er was weinig licht) of een scherpe.

De mars eindigt in een park, waar de mensen worden toegesproken. Chili moet nog véél puin van de militaire dictatuur en het conservatieve kamp wegvegen. Dat onthoud ik van de speeches. 

Tijdens de speeches komt het in het park tot rellen. Wie begint ? Veel deelnemers van de mars van de vrouwen gaan weg. Gemaskerden nemen pantserwagens van de carabineros onder handen.

Gemaskerden gooien ook ruiten in. Vrouwen roepen hen toe : Hou op jullie ! Dit is een vreedzame manifestatie.

Daar krijg ik het nog aan de stok met zo'n jongen met in elke hand een stuk plavei.