BLOG - Averij

Raf Custers

We hebben een eitje te pellen met sommige scheepslui. Scheepslui: onder die hoed steek ik even voor alle gemak alle ‘actoren van het maritieme gebeuren’ die we nodig hadden om onze combi van Antwerpen naar Brazilië te verschepen. [‘Onder die hoed’ : dat doet me denken aan een practical joke van mijn pa die, als we wel eens gingen wandelen, ineens zijn hoed op de grond smeet en riep ‘ik heb er één gevangen’ – ‘één wat ?’ – ‘een grasbraddel ! pakt hem’ en als ge dan uw hand onder de hoed staakt, dan pakte ge in een koeiestront. Hilarisch !]

De eerste schippers zijn degenen die de combi in een container hebben gestoken. Ik ontmoet ze vluchtig op 16 augustus wanneer ik de combi aflever aan het Magazijn Borealis-PSA aan Kaai 730 in de haven van Antwerpen. Wij, de klant, hebben ons van ons deel van het werk gekweten. Het is te zeggen : we hebben ervoor gezorgd dat de tank quasi leeg is en dat de batterijen zijn afgekoppeld. We hebben dat zelfs met een ondertekend document (Provision LOI 961) bevestigd. [Dat document zegt o.a.: The undersigned, hereby declares that: all vehicles included in this container ... have been completely drained of fuel and run until stalled. Batteries are disconnected and taped backed and properly secured to prevent movement in any direction.] Dus geef ik in goed vertrouwen de autosleutel af aan de werklui in Magazijn Borealis-PSA, ervan uitgaand dat zij de rest van het werk doen en zij de combi convenabel in de container zullen stuffen.

Op 19 augustus komt het bericht dat ‘de wagen geladen is in container  MEDU1168882 -  seal 284800.’ Maar wanneer die container op maandag 16 september in de haven van Rio de Janeiro wordt opengemaakt, vallen meteen twee zaken op : de combi was slecht vastgesjord in de container want de witte spanriemen hangen slap, èn de motor start onmiddellijk. Dat betekent dat de werklui van Magazijn Borealis-PSA de motorbatterij nièt hebben afgekoppeld. Voorlopige moraal van dit verhaal : de klant (de amateur) kwijt zich professioneel van zijn taken, de profs vegen er vierkant hun kas aan.

In Rio rijdt een werkman van MultiRio de combi uit de container. En met Alvaro, de ploegbaas van MultiRio, stel ik vast dat de combi beschadigd is. De achterdeur is serieus ingedeukt. Dat kan bij Borealis zijn gebeurd, of : tijdens de overvaart ! Is de combi tijdens de overvaart in de container gaan rijden en is hij met het rek (op de achterdeur) tegen de achterwand van de container gebotst ?

Bij MultiRio maken ze foto’s van de averij (‘avarias’, in het Portugees). We krijgen daar van MultiRio ook een attest van, een zeer summier attest, maar wel een attest. Maar wanneer we foto’s en attest opsturen naar de Antwerpse agent (Sealiner NV), die voor ons de verscheping heeft geregeld, met de vraag hoe dit schadegeval geregeld (en vergoed) zal worden, komt er op 25 september een veelbetekenend antwoord. Ziehier : ‘Vraag is hier of de schade tegensprekelijk met de rederij nagezien is en je een expertise rapport hiervan hebt om verdere stappen naar het stuffingsmagazijn te kunnen ondernemen.’ Daar staan we even paf van. Onze relatie met de rederij is namelijk ‘niet optimaal’. Dat weten ze – zoals uit het vervolg zal blijken - bij Sealiner ook. De rederij is MSC. Een van haar schepen, de MSC Florentina, vervoerde de container met onze combi van de haven van Antwerpen naar de haven van Rio de Janeiro. Maar MSC Brasil heeft onze combi in de haven geblokkeerd. Beetje gecompliceerd om met zo’n tegenpartij ook ‘tegensprekelijk’ schade aan hun vracht vast te stellen.

Het verhaal was simpel tot nu toe. Het wordt nu iets ingewikkelder. Er komen immers twee andere categorieën van scheepslui in beeld : de agent en de reder. Stof voor een volgend bericht.