Deep Sea Mining : what you see, is not what you get

raf

Diepzeemijnbouw is in opmars. België staat in de frontlinie. Deze industrie zal onvermijdelijk schade toebrengen aan de oceaan en haar ecosystemen. Wij pleiten voor een moratorium.

Meer weten : België, hoofdspeler in de diepzee (juli 2020)

L'exploitation industrielle des fonds marins est en plein essor. La Belgique joue un rôle primordial. Cette industrie portera atteinte à l'océan et ses écosystèmes. Nous plaidons pour un moratoire.

En savoir plus : La Belgique en eaux profondes (juillet 2020)