A Seat for the Sea - 7 stations, één exploratie

Greet B

A Seat for the Sea is een artistiek-onderzoeksproject gecoördineerd door Greet Brauwers, in duo met Raf Custers. Vlaanderen subsidieert het project onder het Kunstendecreet.

 

Hoe ASftS verloopt 

In 2022 reizen we via 7 stations naar een beter begrip van de zee, haar bestaan en bedreigingen. Acteurs van allerlei slag, maar met bijzondere zee-ervaring, worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze reis.

De eerste sessie vond plaats op donderdag 10 februari in de Court for Intergenerational Climate Crimes bij FramerFramed te Amsterdam.

Daarna volgden twee reeksen van gesprekken, met vissers aan de Belgische Noordzeekust (ASftS#2) en met kustbewoners en nieuwkomers (waarvan een aantal tijdens hun overtocht over zee ronduit traumatische ervaringen had beleefd - ASftS#3).

Tijdens ASftS#4 werkten we in eind juni Lissabon terwijl daar de VN-Oceaanconferentie plaatsvond. We organiseerden een workshop met milieu-activisten en ontmoetten vertegenwoordigers van diverse gemeenschappen in Nieuw-Zeeland en eilandstaten in de Stille Oceaan.

Sessie-5 vond op 6 augustus plaats in het kunstencentrum Kaap in Oostende, tijdens het Theater-aan-Zee-festival. Het werd een collectieve performance, die wij begonnen met een performance lecture over diepzeemijnbouw waarna 4 andere artiesten hun relatie met de zee voorstelden.

 

Inmiddels is het augustus 2022 en bereiden we ons voor om naar de Cook Islands in de Stille Oceaan te reizen, om onze banden met de oceaan aan te halen. 

 

Achtergrond

De oceaan krijgt een steeds grotere rol toebedeeld in een “planetair bestemmingsplan”. Onder concepten als Blue Economy worden industriële- en investeringsprojecten bedacht die in zee (zullen) worden uitgevoerd. Deze projecten worden “uitgerold” vanuit het idee dat de mens alles wat ongerept is moet cultiveren en de natuur moet onderwerpen en koloniseren, in dit geval de zee en de diepzee. Maar heeft de zee inspraak?

Een spectaculaire nieuwe ontwikkeling is de diepzeemijnbouw, waarin Nederland en België een prominente rol spelen. Deze nieuwe industrie vindt diep in de oceaan plaats, 4 tot 5 kilometer onder de zeespiegel en onttrekt zich de facto aan ons zicht. De graafmachines zijn gehuld in industriële geheimhouding, de impact wordt gerechtvaardigd door ontoereikend wetenschappelijk onderzoek. De voorbereidingen voor diepzeemijnbouw zijn in volle gang, maar er is nauwelijks debat.

A Seat for the Sea wil de samenleving doen meevoelen met de zee en haar bewuste betrokkenheid aanwakkeren; het exploreert een andere benadering en alternatieve verhalen; het verweeft daartoe verbeelding en kritische lezing van de gangbare retoriek en technologie door een beroep te doen op de intrinsieke waarde van de oceaan en de natuur.

 

Hoe kunnen we de stem van de zee versterken? En, dilemma, kunnen we spreken in de naam van de zee?

 

Meer info : 

https://www.aseatforthesea.com/

https://framerframed.nl/en/projecten/a-seat-for-the-sea/