BROcean #2 - résumé

[FR] ci-dessous... NO ENGLISH emoji 'sad'

[NL] Zot idee ? Eerst een monster bricoleren en het daarna doen verdwijnen...

Op dinsdag 10 augustus vertellen we alles over ons idee en hoe we het zullen uitvoeren.

BROcean, het zeemonster, wordt een repliek in 2 dimensies van een machine om metalen uit de diepzee op te graven. De machine is echt gebouwd door de firma Lockheed (berucht van de F35). Wij maken de machine bijna op ware schaal na. We gebruiken daarvoor bio-afbreekbaar materiaal. De apotheose staat gepland voor zondag 29 augustus. Dan laten we BROcean te water op de Vismarkt in hartje Brussel, met een voorspelbaar resultaat... Zo torpederen we de Trompe l'Oeil van een nieuwe industrie, diepzeemijnbouw, die obstinaat metalen wil halen uit het laatste ongerepte gebied van de planeet.

Tijdens de briefing van 10 augustus doen we drie zaken : we bespreken de industriële rush naar de diepzee, we overlopen de planning voor de ateliers en we beginnen meteen te werken.

De ateliers vallen in augustus op dinsdag, donderdag en zaterdag en duren telkens 3 uren. Iedereen kan aansluiten zoals best past. Tot dan !

Afspraak : dinsdag 10 augustus, 19h, bij Zinneke, Masuiplein 13, 1000 Brussel

 

[FR] Une folie ? Bricoler un monstre marin pour le faire disparaître aussitôt...

Mardi 10 août nous vous racontons tout sur cette idée et comment nous l'exécuterons.

BROcean, le monstre marin, sera une réplique en 2 dimensions d'une machine pour extraire des métaux des fonds marins. La machine a réellement été construite par la société infâme Lockheed (connue des F35). Nous reproduisons la machine presqu'à échelle 1:1. Nous utilisons des matériaux biodégradables. L'apothéose est prévue pour le dimanche 29 août. Ce jour-là nous mettrons BROcean à l'eau au Marché aux Poissons au cœur de Bruxelles, avec un résultat prévisible... Nous torpillons ainsi ce Trompe-l'œil d'une nouvelle industrie, l'exploitation minière en eaux profondes, qui s'obstine à vouloir extraire des métaux de la dernière zone vierge de la planète.

Lors du briefing du 10 août, nous faisons trois choses : nous discutons de la ruée industrielle vers les grands fonds, nous passons en revue le planning des ateliers et nous nous mettons immédiatement au travail.

En août, les ateliers ont lieu les mardis, jeudis et samedis et durent trois heures.

Tout le monde peut s'y joindre selon ses disponibilités.

A bientôt !

Rendez-vous : mardi 10 août à 19h, chez Zinneke, 13 place Masui, 1000 Bruxelles