Blog

Deze gratis krant verscheen begin 2020 bij de première van 'Melancholie aan de 5 blokken', het muziektheaterstuk van het Brussels Brecht-Eislerkoor over de sociale woonwijk in hartje Brussel die gedoemd is te verdwijnen.
Onder het moeras, de lichtjes: De Gang van de Ex-Presidenten! De derde lezing integraal, VIDEO Exposé van Raf Custers op 4.12.2019 in Muntpunt, Brussel
Onder het moeras, de lichtjes: De Gang van de Ex-Presidenten! De tweede lezing integraal, VIDEO Exposé van Raf Custers op 27.11.2019 in Muntpunt, Brussel
Onder het moeras, de lichtjes: Oh What A Beautiful City! De lezing integraal, VIDEO Exposé van Raf Custers op 20.11.2019 in Muntpunt, Brussel
Dans l'émission Bruxelles M'habite Jeudi 28 novembre 2019 Radio Panik en déplacement à L'Hectolitre
23 oktober 2019 - Daar staat ze dan, de maquette, zo zal de Papenvest er straks dus uitzien. Straks, dat is over tien jaar. Nu wonen hier nog altijd enkele honderden gezinnen in 5 appartementsgebouwen met meer dan 300 sociale woningen. Zij willen weten hoe het hen zal vergaan en waar ze terechtkomen wanneer de 5 blokken gesloopt worden. Daarvoor zijn ze naar hier gekomen, naar de sportzaal tussen de 5 blokken. Want de huiseigenaar, de architekten èn de burgemeester van Brussel zullen weer wat uitleg geven.

Gerelateerde artikels: 

Eerder gepubliceerd door Apache - Het Brussels Gewest legt momenteel voor tien 'strategische zones' de bestemming voor de volgende decennia vast. Het heeft speciaal daarvoor met het Richtplan van Aanleg (RPA) een nieuw instrument gecrëerd. De burgers en de gemeenten worden geacht daarover hun opinies te geven. Maar het Gewest besliste de voorbije jaren al welke de kernelementen van de RPA's zijn. Waar blijft dan de 'participatie'? De Josafat-site in Schaarbeek illustreert deze aanpak goed. Voor Josafat loopt momenteel een openbare raadpleging. Maar burgers en gemeente zeggen dat ze voor voldongen feiten staan.

Gerelateerde artikels: 

Eerder gepubliceerd door Apache - Een jaar geleden verkocht het Brussels Gewest het Actiris-gebouw voor 25 miljoen euro aan de Vlaamse ondernemers Johan Vandendriessche en Axel Vervoordt. Waarom dat zonodig moest gebeuren, is niet afdoende gemotiveerd. Alle folders en prospectussen onderstrepen het commerciële potentieel van het gebouw, dat strategisch want pal tegenover het gebouw van de Beurs van Brussel ligt. Toch besliste de Brussel overheid het niet in publieke handen te houden en het niet langer zelf voor het publiek belang te beheren. Dit pand moet namelijk de commerciële revival van hartje Brussel ondersteunen.
De komende tien jaar ondergaat de Papenvest-wijk in hartje Brussel een radicale transformatie. De sociale woningen in de '5 blokken' worden gesloopt. Ze maken plaats voor een gemengd wooncomplex, met 400 parkings. Of die sloop nodig was, blijft stof voor discussie. Tien jaar geleden, zo blijkt uit interne documenten, sloot de sociale woningmaatschappij deze optie nog expliciet uit. Maar in 2010 stapte de stad Brussel met haar Grondregie in het Papenvest-project. Dan begon een proces dat uitkwam bij de beslissing om de woontorens af te breken. Uiteindelijk kwam een sloop-en-nieuwbouwplan op tafel, en zorgde de stad voor meer dan de helft van het nodige budget. De centen, zo blijkt, duwden de sociale bekommernis opzij.

Gerelateerde artikels: 

The Benguela Railway (Angola-Congo ll 1991-2018) 5 weeks on this lifeline From Lobito (Angola) to Lubumbashi (Congo)
Mijn impressies van en opinie over Christina Vandekerckhove's documentaire over de Rabot-torens in Gent, waar de resten van de samenleving, schone samenleving, worden weggezet.
Waar komt 'revolutio' vandaan ?
Het hing jarenlang in de lucht, maar vorige zomer is het beslist : de vijf woonblokken aan de Papenvest in hartje Brussel worden gesloopt (gepubliceerd door Apache, augustus 2017).
Dans le Nord de la Colombie, la mine de charbon de El Cerrejon. Images novembre 2016.
Mural, Santiago de Chile, foto Greet

Pages